Khalyk anі

Uriayday (Babіzhan Baglan)

Nurgali Shametov

Sen zhoksyn bіrak

Kyran toby

Zhyrlasam ba eken

QaraKesek , EL'zhas

Kalauyn bіlsіn

Makpal Zhunіsova

Arys zhagasynda

Dilnaz Akhmadiyeva – Koz aldymda

Nurlan Onerbayev

Omіr syry

Atіkhan Isauly

Kuy shakyrtky

Yernar Smagulov , Vs

Molitva

Nurlan Onerbayev

Zhapyrak zhaygan bayterek

Ansau duet

Zharalama zhanymdy

Almzhan Akbarov

Nostalgiya

A'studio

Palto

Kesh You

Tugan zher

Asyl Mura

Menіn Kazakstanym

Makpal Zhunіsova

Baskany suye almaymyn

Yedіl Khusainov

Tokymkagar

Khan Khalykov

Kaydasyn

Madina Saduakasova

Armandar oryndalady

Zhebe toby

AyasanshyBack. Onward