Kuandyk Talapov

Makhabbat nazy

Motor

Roller

Smitty,ERI4

Bostandyk

Nurzhan–Tore

Arys Zhagasynda

Omіrzak Sultanmuratov

Talay asular bar

Khalyk anі

Bibіgul (Tolenbayeva Klara)

Yerlan Shontayev

Nagashy

Akerke Tazhibayeva

Kara torgay

Zhanar Zhusіpova

Yeske alu (Zh. Zhusіpova)

Smitty

Katіgez makhabbat

JCS

Posvyashcheniye

Ruslan Kulimanov

Bile sen

ZhYeTІ

137

Khan duetі

Otanym

Kazhgaliyev Tles

Stepnaya legenda, Kyz Kuu

ReeGa and Maximum Yernar Kalmyrza

Champions

ReeGa Smitty KOSMOS

Virtualdy Love

Deldal Sasanuly

Zhayau Deldal

Shamshі Kaldayakov

Bakyt kushagynda (Makpal Zhunіsova)

Askar Zhaĭlaubayev

ShyraĭlymBack. Onward